اثر تعداد نبش(بر) املاک بر روی ارزیابی

به نام خدا

اثر تعداد نبش(بر) املاک بر روی ارزیابی

اثر تعداد معابر یا وجوه مختلف (بر یا نبش) عرصه در ارزیابی

 

قطعا تعداد معابر(نبش یا بر) بر روی ارزیابی املاک تاثیر مستقیم دارد، در این پست می‌خواهیم برای هر یک از شرایطی که امکان دارد بر روی هر املاکی تاثیر داشته باشد ضرایبی را پیشنهاد دهیم. قطعا تمامی املاک دارای یک بر بوده پس در جدول ارائه شده ما ضریب پایه را برای املاکی با تعداد بر یک برابر 1 درصد قرار می‌دهیم و به تناسب و مطالعات میدانی ضرایب را پیشنهاد داشته شده است.

البته املاکی با داشتن 4 بر بسیار نادر و کمیاب بوده اما ناگزیر این املاک وجود داشته و ضریبی برای این نوع املاک نیز پیشنهاد شده است.

 

 

ردیف

تعداد بر

ضریب (درصد)

1

1

1

2

2

1.05 تا 1.10

3

3

1.10 تا 1.15

4

4

1.15 تا 1.20

 

به شرطی که در هر بر، امکان قرارگیری درب و دسترسی و نورگیری مهیا باشد و با شرطی که عرض معابر برابر باشد و الا با ضرایبی باید تعدیل گردد.

ملک دو بر نسبت به ملک مشابه یک بر بین 5 تا 10 درصد ارزش افزوده دارد دو بر جنوبی و شرقی 10 درصد، دو بر شمالی و جنوبی و دو بر جنوبی غربی 8 درصد، دوبر شمالی و غربی 6 درصد پیشنهاد می‌گردد.

جدول برای عرض معابر یکسان است وگرنه بایست ضرایب تعدیل گردد.