ارزیابی املاک خارج از محدوده شهر (باغ ویلا یا خانه باغ)

به نام خدا

ارزیابی املاک خارج از محدوده شهر (باغ ویلا یا خانه باغ)

 

برای ارزیابی املاک خارج از محدوده باید به مواردی جدا از ساختمان‌ها و ویلاهای مسکونی در داخل شهر تفاوت بسیاری دارد که به اختصار در این پست به آن اشاره می‌شود.

باغ ویلا مسکونی با معیارهای زیر ارزیابی می‌شود:

الف) کنترل حدود اربعه-اگر هیچ گونه مدرکی نبود با رسم کروکی و توضیح آن در صورت نیاز بهره از کارشناس ثبتی

ب) چاه و قنات مجوز مجوز دار، دیوارکشی، محوطه سازی، اعیان، قرارگیری در مسیر، کاربری مجاز و...

ج) ارزش چاه آب مجوز دار، درختان، منبع سوخت غیرسازه‌ای و مشابه توسط کارشناس کشاورزی ارزیابی می‌شود.

د) خدمات ورود به محدوده