آشنایی با انواع کاربری ملک

به نام خدا

آشنایی با انواع کاربری ملک

عنواین مختلف کاربری ملک (نحوه استفاده از زمین) شامل:

مهم‌ترین کاربری‌ها شامل اداری، مسکونی، تجاری، صنعتی، انبار، کارگاه، باغات(مسکونی/میوه)، کشاورزی و فاقد کاربری و غیر می‌باشد که توسط کمیسیون ماده 5 یا طرح تفصیلی مشخص می‌شود (که اکثرا با کد نوسازی ملک از سایت شهرداری تهران، قابل رویت و استعلام است).
_______________
تو این روزای سخت کرونایی تیم ما در هنگام خرید و فروش ملک، در مسائل فنی و حقوقی کنارته...
WwW.KarshenasiOnline.ir