آیا استفاده از آهن آلات بازیافتی در پایدارسازی گودبرداری مجاز است؟

به نام خدا

آیا استفاده از آهن آلات بازیافتی در پایدارسازی گودبرداری مجاز است؟

 

۱ – بر اثر گودبرداری در زمين وضعيت تنش در آن تغيير ميكند و لازم است تغييرشكل ها و ناپايداري هاي ناشي از گودبرداري از جمله موارد ذيل بررسي شوند:

الف – برآمدگي و تورم كف گود، كه مي تواند در شرايطي به ناپايداري كف بيانجامد .

ب – نشست زمين در نواحي مجاور گود .

۲ – به منظور پايدارسازي ديواره گودها بايد از روشهاي مناسب مانند موارد زير استفاده كرد:

الف-  ايجاد شيب پايدار

ب – ميخ كوبي يا اجراي ميل مهار

پ – ديوارهاي مهار شده با تيرك از جلو

ت – ديوارهاي مهار شده با ميل مهار از پشت

ث – نگهداري ساختمان مجاور گود با تيرك يا پي بندي با رعايت كليه موارد فني

ج – استفاده از سيستم هاي مهار خرپايي

چ – استفاده از سيستم هاي شمع ها و ديوارك هاي طره اي

۳ – در گودبرداري ها بايد گسيختگي ها و مشكلات متداول به شرح ذيل كنترل شود:

الف – لغزش خاك

ب – نشست و تورم خاك و تغييرمكان ساختمان هاي مجاور گود

پ-  ريزش

ت-  بالا زدگي كف گود

ث – جوشش ( در صورت بالا بودن سطح آب زيرزميني )

ج – مشكلات ناشي از لرزش ناشي از گودبرداري در سازه هاي اطراف گود

برای مشاهده تمامی ویدیوها لوگوی آپارات را کلیک کنید:

مشاهده ویدیو