آیا استفاده از آهن آلات بازیافتی در پایدارسازی گودبرداری مجاز است؟

به نام خدا

آیا استفاده از آهن آلات بازیافتی در پایدارسازی گودبرداری مجاز است؟

برای مشاهده تمامی ویدیوها لوگوی آپارات را کلیک کنید:

مشاهده ویدیو