سند طلق چیست؟

 

سند طلق چیست؟

ملک طلق به مالی می گویند که مالکش می تواند در آن هر گونه تصرفی اعم از اجاره، فروش، بخشش را داشته باشد.

به چه املاکی ملک طلق نمی گویند؟

املاکی که شرایط زیر را داشته باشند طلق نیستند:

  • ملکی که شریک داشته باشد. چرا که در ملک طلق شش دانگ سند به یک شخص متعلق است و فرد فاقد شریک است.
  • ملکی که فقط اعیان یا عرصه است، ملک طلق نمی باشد. چرا که اگر ملک عرصه باشد یعنی این که متعلق به فرد دیگری است. اگر هم ملک فقط اعیان باشد، یعنی ملک به دیگری متعلق است. گفتنی است عرصه به معنای زمین است، اما اعیان به معنای ساختمان می باشد.

این ساختمان می تواند کاربری های مختلفی مثل اداری، تجاری یا مسکونی داشته باشد. بنابر این هنگامی که ملکی به صورت سند شش دانگ خرید می شود، شامل عرصه و اعیان است. بنابر این با این اوصاف، آپارتمان های شخصی جزء اعیان و املاک موقوفه جزء عرصه به حساب می آیند.

  • وثایق قراردادی و قضایی
  • وثایق قانونی
  • مال مورد انتقال در سند صلح که انتقال گیرنده تا زمان مشخصی حق انتقال به شخص دیگری را ندارد.

گفتنی است در ملک طلق تنها کمیت ملک مد نظر بوده و کیفیت مطرح نمی باشد.

 

جواب تمامی این سوالات رو تو این ویدیو میتونی پیدا کنی

 

مشاهده ویدیو

 

 

جواب تمامی این سوالات رو تو این ویدیو میتونی پیدا کنی