مراقبت و نگهداری ساختمان مبحث 22 مقررات ملی ساختمان

 

مراقبت و نگهداری ساختمان مبحث 22 مقررات ملی ساختمان

 

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان مراقبت و نگهداری بیست و دومین مبحث از مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان است که از منابع مهم برای آزمون نظام مهندسی رشته های مختلف شمار می رود.

الزامات این مقررات برای تمامی ساختمانهای مسکونی، غیر مسکونی و مجموعه های ساختمانی موجود کاربرد داشته و حداقل شرایط و استاندارهای لازم برای روشنایی، تهویه، فضا، گرمایش، بهداشت، حفاظت در برابر عوامل خارجی، آسایش، ایمنی در برابر حریق، نگهداری ایمن و بهداشتی ساختمانها، مجموعه‌ها تجهیزات و تسهیلات را تعیین می کند.

 

فصل اول: کلیات

کلیت مطالب ارائه شده در فصل اول مبحث ۲۲ بدین شرح است.

 • هدف این مبحث که تعیین حداقل ضوابطی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری از ساختمان جهت تامین ایمنی، بهداشت و آسایش ساکنین باید رعایت شود.
 • شرح افراد مرتبط با فرآیند نگهداری ساختمان مانند مالک، بازرس، مسئول نگهداری و اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث
 • نکات انتخاب بازرس ساختمان

فصل دوم: نظامات اداری

کلیت مطالب ارائه شده در فصل دوم مبحث ۲۲ بدین شرح است.

 • شرح مراحل فعالیت های مربوط به نگهداری ساختمان
 • وظایف مسئول نگهداری ساختمان از نظر فنی و حقوقی
 • نکات مربوط به سکونت در ساختمان های غیر ایمن

فصل سوم: معماری و سازه

کلیت مطالب ارائه شده در فصل سوم مبحث ۲۲ بدین شرح است.

 • نکات مربوط به نگهداری و بازرسی اجزای سازه ای ساختمان های فولادی و بتنی
 • نکات مربوط به نگهداری و بازرسی اجزای خارجی ساختمان مانند راه های ورودی و دسترسی ها، ایوان، ابزارهای تزئینی، نرده ها و حفاظ ها، دودکش ها و …
 • ضوابط مربوط به حصار کشی استخرها
 • نکات مربوط به نگهداری و بازرسی قسمت های داخلی ساختمان مانند نرده ها و حفاظ ها، مکان زباله ها
 • دوره تناوب بازرسی قطعات سازه ای و معماری که هر دوسال یکبار می باشد.

 

 

فصل چهارم: نور، تهویه و شرایط سکونت

کلیت مطالب ارائه شده در فصل چهارم مبحث ۲۲ بدین شرح است.

 • مسئولیت شرایط نور و تهویه ساختمان در بخش های مختلف ساختمان بر عهده مالک یا مسئول نگهداری ساختمان است.
 • استفاده از تجهیزات تولید نور مصنوعی و تهویه به جای نور و تهویه طبیعی مجاز است.
 • نکات و ضوابط مربوط به شرایط نور بخش های مختلف سازه که مقدار نور حداقل در بخش های مختلف ساختمان ۱۱ لوکس است.
 • نکات و ضوابط مربوط به تهویه بخش های مختلف ساختمان

فصل پنجم: تأسیسات مکانیکی

کلیت مطالب ارائه شده در فصل پنجم مبحث ۲۲ بدین شرح است.

 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و دوره بازرسی تاسیسات هوارسانی، تعویض و تخلیه هوا
 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی تجهیزات موتورخانه که بر اساس استاندارد ملی شماره ۱۶۰۰۰ است.
 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه مانند بخاری های خانگی، آب گرم کن، بخاری برقی، کولر گازی و کوره های هوای گرم
 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی دودکش ها که دوره بازرسی آن حداقل سالی یک بار است.
 • نکات و ضوابط مربوط به بازرسی تاسیسات ذخیره سازی و انتقال سوخت مایع که حداقل سالی یک بار باید انجام شود.
 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی سیستم لوله کشی و تاسیسات تبرید که حداقل سالی یک بار است.
 • جدول دوره تناوب بازرسی بخش های مختلف ساختمان

 

 

فصل ششم: تاسیسات بهداشتی

کلیت مطالب ارائه شده در فصل ششم مبحث ۲۲ بدین شرح است.

 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی تاسیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان شامل مخازن، لوله کشی ها، شیر آلات
 • نکات و ضوابط مربوط به نگهداری و بازرسی شبکه فاضلاب بهداشتی که حداقل سالی دو بار است.
 • بازرسی لوله کشی آب باران که سالانه دوبار باید انجام شود.
 • جدول دوره تناوب بازرسی بخش های مختلف تاسیسات بهداشتی

فصل هفتم: تاسیسات برقی

کلیت مطالب ارائه شده در فصل هفتم مبحث ۲۲ بدین شرح است.

 • شرح مراحل مختلف بازرسی تاسیسات برقی که شامل مراحل الف) بازدید عینی، ب) انجام آزمون ها و ج) تهیه گزارش است.

فصل هشتم: تاسیسات گازرسانی ساختمان ها

کلیت مطالب ارائه شده در فصل هشتم مبحث ۲۲ بدین شرح است.

 • بازرسی و کنترل شرایط شبکه لوله کشی گاز و تجهیزات نصب شده در ساختمان، به دو صورت انجام می شود.

الف ) توسط مسئول نگهداری ساختمان به صورت ادواری و ثبت گزارش کتبی از بازرسی

ب) توسط بازرس هر دو سال یک بار و ثبت گززارش کتبی به مراجع ذی صلاح

 • ضوابط مربوط به تعمیر وتغییرات شبکه لوله کشی گاز
 • اقدامات مربوط به شبکه لوله کشی گاز در صورت انجام عملیات های مختلف در ساختمان

 

 

فصل نهم: حفاظت در برابر حریق

کلیت مطالب ارائه شده در فصل نهم مبحث ۲۲ بدین شرح است.

 • نکات مربوط به نگهداری و بازرسی تاسیات و تجهیزات حفاظت در برابر حریق که توسط مسئول نگهداری ساختمان هر سه ماه یک بار و سالی یکبار توسط بازرس انجام می شود.

فصل دهم: آسانسورها و پلکان برقی

کلیت مطالب ارائه شده در فصل دهم مبحث ۲۲ بدین شرح است.

 • ارائه ضوابط مربوط به بازرسي و نگهداري توسط مسئول نگهداري ساختمان، بازرس و همچنین تغییرات سیستم و تجهیزات کنترلی خاص

 

مراقبت و نگهداری ساختمان مبحث 22 مقررات ملی ساختمان

 

جواب تمامی این سوالات رو تو این ویدیو میتونی پیدا کنی

 

مشاهده ویدیو

 

 

جواب تمامی این سوالات رو تو این ویدیو میتونی پیدا کنی