تفاوت قراردادهای مدیریت پیمانی و مشارکت در ساخت چیه؟

به نام خدا تفاوت قراردادهای مدیریت پیمانی و مشارکت در ساخت چیه؟   این قراردادها امروزه رایج‌ترین قراردادهای حوزه‌ی ساخت‌وساز اند وشرکت‌های مهندسی زیادی به این فعالیت‌ها مشغول اند. در مقابل افراد زیادی نیز تمایل به تنظیم قرارداد و همکاری با این شرکت‌ها دارند. اما افراد طرف قراداد اغلب اطلاعات زیادی از قرارداد مشارکت پیمان و دیگر انواع این قراردادها، همچنین چگونگی روند کار در این پروژه‌ها، جزئیات مربوط به …
ادامه مطلب