استعلامات املاک معرفی کمیسیون و حریم ها

معرفی کمیسیون ها و حریم ها و وظایف آن ها گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش ضرورت توجه به راه هایی برای بهتر کردن زندگی شهرنشین ها را فراهم کرده است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر زندگی شهری بحث مدیریت شهری می باشد. چرا که هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته که اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیت‌ها را هماهنگ کند به قصد و هدف خودش نمی رسد و شهرنشینی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
ادامه مطلب